TUTA Plzeň

Sociální prostředí

Výdaje na obyvatele

Vybrané položky rozpočtu ze skupiny: Sociální věci a politika zaměstnanosti.

Ukázat statistiky

Sociální péče

Počty zařízení sociální péče. Počty míst v zařízení sociální péče . Celkově i vztažené na 1 000 obyvatel.

Ukázat statistiky

Kriminalita

Počet registrovaných a objasněných trestných činů.

Ukázat statistiky

Důchody

Počet příjemců důchodů. Příjemci a průměr plného starobního důchodu.

Ukázat statistiky

Státní podpora

Vyplacené dávky státní sociální podpory a pěstounské péče.

Ukázat statistiky