TUTA Plzeň

Finance

Výdaje na obyvatele

Rozdělení výdajů dle odvětví.

Ukázat statistiky

Příjmy, výdaje a saldo

Peněžní tok v absolutních číslech, ale také z pohledu jednotlivce.

Ukázat statistiky

Majetek

Hodnota majetku města připadající na jednoho obyvatele.

Ukázat statistiky

Dluhová služba

Výše půjček, hrazené splátky a úroky. Procento dluhu z celkových příjmů.

Ukázat statistiky

Závazky

Pohledávky z pohledu jednoho obyvatele města.

Ukázat statistiky