TUTA Plzeň

Životní prostředí

Výdaje na obyvatele

Vybrané položky rozpočtu z oddílu: Ochrana životního prostředí.

Ukázat statistiky

Kvalita ovzduší

Oxid siřičitý a polétavý prach v měsíčních maximech.

Ukázat statistiky

Koeficient ekologické stability

Podíl ekologicky příznivých ploch a ploch, které zatěžují životní prostředí.

Ukázat statistiky