TUTA Plzeň

Porovnání obcí

Jak jsme na tom se zdravotnictvím, dopravou, podnikatelským nebo životním prostředím?

Zdravotnictví

Výdaje z rozpočtu měst, počty lůžek, ale také porovnání průměrné délky pracovní neschopnosti.

Ukázat grafy bar_chart volunteer_activism

Obyvatelstvo

Demografický strom, přírůstek obyvatel, index stáří, průměrný věk, a také například počty sňatků.

Ukázat grafy bar_chart groups

Finance

Odvětvový rozpočet pro výdaje, příjmy a majetek měst, a také další účetní ukazatele.

Ukázat grafy bar_chart account_balance

Podnikání

Výnosy daní a poplatků, cestovní ruch, nezaměstnanost, a také přehled ekonomických subjektů.

Ukázat grafy bar_chart business_center

Územní rozvoj

Výdaje z rozpočtu měst, bytová výstavba - dokončené byty v rodinných a bytových domech.

Ukázat grafy bar_chart yard

Životní prostředí

Koeficient ekologické stability, kvalita ovzduší a odvětvové výdaje.

Ukázat grafy bar_chart park

Sociální prostředí

Výdaje na obyvatele, výše důchodů, počty míst v sociálních zařízení a také kriminalita.

Ukázat grafy bar_chart people

Doprava

Odvětvové výdaje, výdaje na veřejnou dopravu, počty i hmotná škoda dopravních nehody.

Ukázat grafy bar_chart traffic