Zdravotnictví je důležité jako kvalitativní doplněk oblasti ukazatelů Obyvatelstvo a Sociální prostředí. Struktura a obsah jednotlivých kategorií ukazatelů v této oblasti je dána především standardními klasifikacemi běžně sledovaných (tudíž měřených) aspektů této oblasti a s tím související dostupností dat.