Stabilní finanční situaci města považujeme za základní podmínku perspektivnosti jeho fungování. Proto nás v této dimenzi zajímají, vedle základních souhrnných parametrů rozpočtu a i příjmová stránka rozpočtu v detailech a zejména pak oblast investic, jako základní ukazatele možností rozvoje města.