Sociálním prostředím rozumíme vybavení a služby města pro obyvatele zajišťující jejich osobní, kulturní a sociální potřeby. Podstatné jsou i hodnoty, které společnost v místě vyznává. Kvalita sociálního prostředí je základním podhoubím pro tvorbu hodnot (podnikání) a prostřednictvím toho i pro kvalitu péče o dané území (fyzické prostředí). Tato dimenze je velmi široká a zahrnuje řadu jak tvrdých (snadno měřitelných), tak i měkkých, abstraktních aspektů, měřitelných jen nepřímo. Patří sem především základní kategorie kvality vzdělání, kultury, sportovních příležitostí, podpory rodin, seniorů a zdravotně postižených. Dále věnujeme pozornost boji s negativními aspekty sociálního prostředí v podobě ukazatelů bezpečnosti, eliminace etnických antagonismů a fenoménů, ohrožujících morální hodnoty společnosti. Zvláštní doplňkovou kategorií jsou pak ukazatele kvality sociálních služeb ve městě.