Podnikatelským (ekonomickým) prostředím rozumíme organizační a kulturní hodnoty města, nutné pro vytváření hodnot. Do takto pojaté kategorie tak tedy zahrnujeme nejen podnikání v běžném smyslu, jako protipól zaměstnaneckého vztahu, ale i ukazatele kvality tohoto prostředí z hlediska zaměstnance.

Hlavními kategoriemi ukazatelů jsou tedy pro nás v této oblasti stabilita podnikatelského prostředí, podpora podnikatelů a ukazatele zaměstnanosti a její podpory.