TUTA Plzeň

Doprava

Dopravní model

Intenzita dopravy v Plzni je webový nástroj umožňující modelovat dopravní situace, které mohou nastat v důsledku plánovaných uzavírek.

Ukázat statistiky

Mapa dopravy

Aplikace, která umožňuje analyzovat počty vozidel. Počty vozidel zachycují detektory umístěné na křižovatkách.

Ukázat statistiky

Městský parkovací systém

Obsazenost a respektování placení parkovacích zón na území Plzně.

Ukázat statistiky

Obsazenost parkovacích domů

Rychtářka a Nové divadlo. Obsazená parkovací místa v jednotlivých hodinách. Historie využití parkovacích domů.

Ukázat statistiky