Obyvatelstvo a jeho charakteristiky (věkové, profesní a sociální složení) jsou základem jak sociálního, tak podnikatelského prostředí, vytvářejí potenciál jednak pro zajištění sociální stability, jednak pro vyvážený rozvoj podnikatelského prostředí, jako základního nástroje zajištění rozvoje prostředí sociálního. V této dimenzi nás zajímají základní kvantitativní charakteristiky obyvatelstva města, tedy počty a také trendy jejich vývoje v jednotlivých kategoriích, které považujeme za důležité z hledisek ostatních dimenzí.